Όνομα Χώρου

Setup

Κόστος Κατοχύρωσης

Κόστος Ανανέωσης

Μεταφορά Domain

.gr Δωρεάν 20 € / 2 έτη 20 € / 2 έτη Δωρεάν
.com.gr Δωρεάν 20 € / 2 έτη 20 € / 2 έτη Δωρεάν
.net.gr Δωρεάν 20 € / 2 έτη 20 € / 2 έτη Δωρεάν
.org.gr Δωρεάν 20 € / 2 έτη 20 € / 2 έτη Δωρεάν
.edu.gr Δωρεάν 20 € / 2 έτη 20 € / 2 έτη Δωρεάν
.com Δωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 € *
.net Δωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 € *
.org Δωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 € *
.biz Δωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 € *
.info Δωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 € *
.eu Δωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 € **
.mobi Δωρεάν 25 € / 1 έτος 25 € / 1 έτος 25 € *
.co.uk Δωρεάν 35 € / 2 έτη 35 € / 2 έτη 35 €
.org.uk Δωρεάν 35 € / 2 έτη 35 € / 2 έτη 35 €
.us Δωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 €
.be Δωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 €
.jp Δωρεάν 90 € / 1 έτος 90 € / 1 έτος 90 €
.uk.com Δωρεάν 50 € / 1 έτος 50 € / 1 έτος 50 €
.de Δωρεάν 25 € / 1 έτος 25 € / 1 έτος 25 €
.tv Δωρεάν 45 € / 1 έτος 45 € / 1 έτος 45 € *
* Με την αλλαγή καταχωρητή το domain ανανεώνεται δωρεάν για 1 έτος από την ημερομηνία λήξης του domain. 
** Με την αλλαγή καταχωρητή το domain ανανεώνεται δωρεάν για 1 έτος από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή καταχωρητή.

- Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α Wednesday, April 2, 2014

« Πίσω