Εμπορικές εφαρμογές

logo_singularlogicΗ UpdatePC, μέσω της τεχνογνωσίας της αλλά και της μακρόχρονης εμπειρίας της σε θέματα ολοκληρωμένων λύσεων μηχανοργάνωσης, παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά εμπορικών εφαρμογών και υπηρεσιών καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές ανάγκες όλων των χρηστών πληροφορικής. Σε συνεργασία με την SingularLogic S.A.  δίνει λύσεις  που απευθύνονται τόσο στον απλό χρήστη, όσο και στους μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το πληροφοριακό σύστημα Enterprise Suite, αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning), galaxy_suiteγια κάθε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση, που επιθυμεί πλούσια λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.
Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον κάθε επιχείρησης που το επιλέγει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικεφτείτε το www.slgalaxy.eu

Το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με πελάτες (CRM) που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις σχέσεις κάθε επιχείρησης με τουςgalaxy_crm πελάτες της.
Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει την επιχείρηση που το επιλέγει στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.slgalaxy.eu

Η εμπορολογιστική εφαρμογή Commercial απευθύνεται σε μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτει πλήρως την εμπορική τους δραστηριότητα, galaxy_commercialλειτουργεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ευχάριστο και αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξή τους.
Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις που το επιλέγουν στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επικεφτείτε το www.slgalaxy.eu

Εφαρμογή μισθοδοσίας που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους.galaxy_payroll

Σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον κάθε επιχείρησης που την επιλέγει.

Ολοκληρωμένη λύση λιανικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικής, δίκτυα καταστημάτων ή / και μεμονωμένες, ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας.galaxy_one_touch_retail
Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από τη SingularLogic, οδηγεί την αγορά λιανικής στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επικεφτείτε το www.slgalaxy.eu