Ανδριόπουλος

Η εταιρεία έρχεται από μία μακandriopoulos2ρά διαδρομή στον χώρο του δικύκλου από το 1993 τότε που ο Βασίλης Ανδριόπουλος  άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην οδό Νοταρά 106 με την

εξασφάλιση της αντιπροσώπευσης της SUZUKI για την Πάτρα και τη Κεφαλληνία .

Περισσότερες πληροφορίες: www.andriopoulos.gr